Värtans IK:s huvudstyrelse har en övergripande funktion. Styrelsen ser för närvarande ut så här:

Ordförande: Mats Rehn

Sekreterare: Jan Olson

Kassör: Jenny Andersson

Ledamöter: An-Katrin Angeklint och Inge Lindström

Vidare finns tre undersektioner; Fotbollssektionen, Ungdomssektionen och Bowlingsektionen.

Fotbollssektionens styrelse:

Ordförande: Roger Mellin

Sekreterare: Emil Andersson

Kassör: Jenny Andersson

Ledamöter: Inge Lindström,  Alexander Hembjer

Ungdomssektionens styrelse:

Ordförande: Francois Bries

Kassör: Folke Jansson

Sekreterare: Louise Svenningson

Ledamöter: Johanna Ankarcrona, Johanna Elmqvist, Mats Liljerehn, Johan Nordling, Magnus Persson

Bowlingsektionens styrelse:

Ordförande: Mats Rehn

Sekreterare: Folke Jansson

Kassör: Jesper Bergwall

Revisorer:

Hans Hidesten och Anders Hoff

Valberedning:

Rolf Rudin (sammankallande), Louise Svenningson, Emil Andersson

Årsmöte:

Årsmöte 2015 hölls måndag 30 mars 19.00 i klubblokalen på Hjorthagens IP och var ett gemensamt årsmöte för Huvudstyrelsen, Fotbollssektionen och Ungdomssektionen.

Klubbtidning:

Värtan eller i dagligt tal Värtabladet ges ut två gånger per år (april och december). Tidningen skickas till medlemmarna och delas ut till alla hushåll i Hjorthagen. Upplaga 2.600 ex. Ansvarig: Mats Rehn.