Vill du stödja Värtans IK och främja Hjorthagens och Norra Djurgårdsstadens idrotts- och kulturliv? Det kan du göra på en mängd olika sätt:

Bli medlem
Medlemskap i Värtans IK kostar 250 kr per år. Registrera dig här eller sätt in beloppet på Värtans IK plusgiro 25 93 93 – 7. Ange Medlemskap. Lämna också din postadress.

Värtastödet
Sätt in ett valfritt belopp på Värtans IK plusgiro 25 93 93 – 7. Ange Värtastödet. Du avtackas i vårnumret av Värtabladet (april).

Måltian (privatpersoner)
Du lovar att skänka 10 kr för varje mål som Värtans IK gör i årets seriematcher. Anmäl dig via vårt formulär eller e-posta mats.erik.rehn@gmail.com. Du blir avtackad i julnumret av Värtabladet (december).

Värtagiven för företag/förening (t ex bostadsrättsförening)
Löfte att skänka 100 kr för varje mål som Värtans IK gör i årets seriematcher. Anmäl till: mats.erik.rehn@gmail.com. Ditt företag/din förening avtackas i julnumret av Värtabladet (december).

Boken Hjorthagen och runtomkring
Boken är snart slutsåld. E-posta till Mats.erik.rehn@gmail.com så får du besked om det finns böcker kvar. Boken kostar 200 kr.

Alla intäkter går oavkortat till föreningen och hjälper till att främja vår verksamhet.