Norra Djurgårdsstadsloppet arrangeras av idrottsföreningen Värtans IK med hemvist i Hjorthagen. Värtans IK verkar för att alla barn och ungdomar ska få lära sig idrott och därmed få ett livslångt intresse för motion och rörelse.

Fånga Framtiden Tillsammans är en ideell organisation med målet att hjälpa ensamkommande ungdomar upp till 25 år. Deras verksamhets skall finnas som ett stöd för att hjälpa dessa ungdomar att hitta vägar som främjar deras integration i det svenska samhället.

Med gemensamma värdegrunder och en ambition att stödja de många ensamkommande barn och ungdomar som hamnat i Sverige under rådande flyktingkris har Värtans IK därför ingått ett samarbete med Fånga Framtiden Tillsammans för att jobba för ökad integration, idrottsglädje och gemenskap i samhället.

Läs mer om organisationen på Facebook:
https://www.facebook.com/fangaframtidentillsammans