Klubbens årsmöte inträffar onsdag 30 mars kl 19.00 i klubblokalen.

Medlemmar uppmanas att kontakta kansliet för att anmäla sin närvaro.